7-р түвшний бизнесийн удирдлагын хөтөлбөр. (Магистр)

Эн Си Си боловсролын LEVEL 7 DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT хөтөлбөрт элсэгчдэд сургалтын ихэнх хэсгийг МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд судалж, үргэлжлүүлэн Их Британид суралцан магистрын зэрэг хүртэх боломж олгодог.

Хөтөлбөрийн онцлог: Level 7 DBM хөтөлбөр нь Их Британийн магистрын хөтөлбөрийн 180 кредит цаг сургалтын дийлэнх хувь буюу 120 кредит цагийг Монголдоо МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд дүүргэж, үргэлжлүүлэн үлдсэн хичээлүүдээ богино хугацаанд Их Британид очиж судлан Английн сургуулийн магистрын зэрэг авах боломж олгодог.

Судлах хичээлүүд:

Стратегийн менежмент

Стратегийн түвшний үйл ажиллагааны менежмент

Мэдээлэл ба мэдлэгийн менежмент

Олон улсын маркетингийн стратеги

Санхүүгийн нөөц сурвалжийн удирдлага, хяналт, хариуцлага

Байгууллага дахь хүмүүсийн удирдах арга барил

Судалгааны арга барил

Бакалаврын дараах сургалтанд суралцах чадвар