Бизнесийн сургуулийн цахим сургалт 2019-2020 оны хичээлийн жилд эхлэх тул энэ 2018-2019 оны хичээлийн жилд бэлтгэсэн цахим хичээлүүдийн агуулгыг сайжруулах, шинэчлэх ажлыг  хичээлүүдийг хөгжүүлсэн хамтлаг, багш нар гүйцэтгэж энэ хаврын улиралд бэлэн болгоно уу.

Жич: Энэ хичээлийн жил МУИС-ийн нэгдсэн журам хараахан гараагүй байгаа тул сургалтыг хойшлуулсан болно.

БС-ийн Цахим сургалтыг хөгжүүлэх ажлын хэсэг

2019.03.01