Нягтлан бодох бүртгэл

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэдэг Монгол улсын шинжлэх ухаан, дээд боловсролын тогтолцоонд тэргүүлэх үүрэгтэй эрдэм оюуны төв байж нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн даяарших мэдлэг чадвартай мэргэжилтэн, судлаачийг бэлтгэнэ

Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой

Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших

Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших

Тэнхимийн мэдээ

Санхүүгийн тэнхим

Sorry! No result found. Try searching for something else.

Type and hit enter to search
Төгсөгчид

Банкны чиглэлээр сурсандаа баяртай байна

2010 оны 05-р сарын 09-нд Санхүүгийн тэнхмээс санаачлан Худалдаа Хөгжлийн банкны нээлттэй өдөрлөг болон тус банкинд ажиллаж  буй төгсөгчид оюутнуудын уулзалт зохион байгуулав

Сургалтын төлөвлөгөө

Let's work together to help you meet your financial goals.

Back to top