МУИС-Бизнесийн сургуулийн Маркетинг  Худалдааны тэнхимийн 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд “Олон улсын бизнес” Үндэсний Олимпиадыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын дунд 2019 оны 04 сарын 21-ний өдрөөс 04 сарын 27-ны өдрүүдийн хооронд зохион байгуулна.