Нийслэлийн цагдаагийн газрын халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэсээс Бизнесийн сургуулийн оюутнуудад 2017 оны 05-р сарын 16-ны 16.00 цагаас хичээлийн 4-р байрны 221 тоотод “Халаасны хулгайн гэмт хэрэг” сэдэвт лекц унших тул хүрэлцэх ирэхийг урьж байна.

Лекц уншигч: Нийслэлийн цагдаагийн газрын халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй хэлтсийн эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Доржбат

Сэдэв, агуулга:
•Улсын хэмжээнд үйлдэгдсэн Халаасны хулгайн гэмт хэрэг /ХХГХ/-ийн мэдээ мэдээлэл
•ХХГХ илрүүлэлтийн түвшний мэдээлэл, халаасны хулгайн тухай ойлголт, үйлдэгддэг арга, урьдчилан сэргийлэх арга зам
•Гэмт хэрэг үйлддэг бүлэг хүмүүсийн мэдээлэл
•ХХГХ үйлдэгдэж буй хэргийн бичлэг

МУИС Оюутны алба