4 өдрийн турших олимпиадын дүнгээр
Багийн төрөл: МУИС PENTAGON баг I байр
Хувийн төрөл: МУИС 3-р түвшин Б. Ариунаа /2-р байр/
МУИС 3-р түвшин А. Өнөрбуян /3-р байр/
Нийлбэр оноогоор МУИС Шилдэг-ээр шалгарч шилжин явах цомын эзэд боллоо.