Уг семинар нь “Тогтвортой хөгжил, компанийн нийгмийн хариуцлага ба хүний эрх” сэдвээр явагдах тул Та бүхнийг онлайнаар оролцохыг урьж байна.

Семинарын илтгэгч: HҮБ-ийн Бизнес ба хүний эрхийн зөвлөх С.Мойлтмаа

Агуулга: Компанийн нийгмийн хариуцлага ба хүний эрхийн асуудал шинэ шатанд гарч энэ чиглэлээр судалгаа, бодлогын баримт бичгүүд болон хурал, хэлэлцүүлгүүд явагдаж байна. Бизнесийн байгууллагууд ISO 26000: Ниймгийн хариуцлагын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж эхлээд байна. Эдгээр чиглэлээр мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх, мөн  Бизнесийн сургууль, эрдэмтэн багш нарын үүрэг, оролцооны талаар илтгэгч зочинтой санал солилцох зорилгоор энэхүү семинарыг онлайн хэлбэрээр, нээлттэй зохион байгуулж байна.     

Семинарыг Менежментийн тэнхмийн профессор Д.Чимгээ удирдан явуулна.

Хэзээ: Семинар 2021 оны 1 сарын 15-ны 14:00 цагт Microsoft Teams-д үүсгэсэн

“Тогтвортой хөгжил, компанийн нийгмийн хариуцлага ба хүний эрх” сувгаар болно.

Холбоос:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac6374a0d8e704914af65a6b87cb1d240%40thread.tacv2/General?groupId=b567076c-e733-4a5c-b687-fbe45dac02ab&tenantId=9fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f