Санхүү банк даатгал хөтөлбөрийн 2016-2017 оны өвөл төгсөх магистрантуудын жинхэнэ хамгаалалт 2017 оны 1 сарын 06 өдөр болж өөрчлөгдлөө.