Санхүү эдийн засаг, Санхүү менежмент, Банк, Нягтлан бодох бүртгэлийн II-IV ангийн нийт оюутнуудад  Банк санхүүгийн академи “Шинэ үеийн банкир” төслийнхөө 2 дахь удаагийн элсэлт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой уулзалт ярилцлагыг  2017.05.24-ны 14.20 цагаас IY байрны лекцийн зааланд  хийх тул  нийт оюутнууд  идэвхитэй  оролцоно уу?

Санхүүгийн тэнхим