Санхүүчдийн өдөр-ийг угтсан салбарын оюутны мэргэжил, урлаг, спортын тэргүүний хамт олон шалгаруулах уралдаант тэмцээн 2017-2018 оны хичээлийн жилд дараах хуваариар зохион байгуулагдаж төрөл тус бүрт эхний гурван байрыг шалгарууллаа.

  • Мэргэжлийн тэмцээн: 2017.11.24-ний өдөр
  • Урлагийн тэмцээн: 2017.12.02-ний өдөр
  • Спортын тэмцээн: 2017.12.09-10-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулагдсан.

Нэгдсэн дүн гарахад Санхүү менежмент 4Б болон Санхүү менежмент 3А ангиудын оноо тэнцсэнээр ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ ангиудаар тодорч цом, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.