МУИС-ийн БС болон ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит
ЭЗИС-ийн УБ дахь салбарын хамтарсан 15 дахь удаагийн “САНХҮҮГИЙН ИННОВАЦИ” сэдэв ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал 2020.12.23-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа

МУИС-ийн БС-ийн Санхүүгийн тэнхим ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит ЭЗИС-ийн УБ дахь салбар сургуультайхамтран жил бүр олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаар жил бүр санхүүгийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагын чиглэлд Монгол Улс, ОХУ болон бусад орны судлаачид, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон Олон Улсын Байгууллагууд, Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, бизнесийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан илтгэл хэлэлцүүлсээр ирсэн.

15 дахь удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг Санхүүгийн инноваци сэдвийн хүрээнд сүүлийн үеийн судалгаа, шинжилгээний ажлуудын үр дүнг танилцуулах, хэлэлцүүлэг хийх, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шаардлагатай зөвлөмж, саналыг боловсруулан гаргахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор зохион байгуулж байна.

Энэ удаагийн хуралд АНУ, Энэтхэг, Малайз, Итали, Япон, ОХУ-ын эрдэмтэн судлаачид, Дэлхийн банк, Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг олон улсын байгууллагууд, Монгол банк, Санхүүгийн зохицуулах Хороо, Монголын хөрөнгийн бирж зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл болон бусад судлаачид оролцлоо.

Энэ удаагийн хурлын онцлог нь анх удаагаа цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж, хамрах хүрээ нэлээд өргөжсөн, Виртуал валют, финтек, хэрэглэгчийн санхүүгийн эмзэг байдал, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, баялагийг хөшүүрэгдэх замаар институци, хувь хүмүүсд хөрөнгө оруулах, орон сууцын зах зээл, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн хандлага, даатгалын технологи, системийн эрсдэл, тэтгэврийн шинэчлэл, татварын нөлөөлөл, цахим зээл, зээлийн зэрэглэл зэрэг сэдвийг хамарсан маш сонирхолтой илтгэлүүд тавигдлаа.

Хуралд оролцсон нийт эрдэмтэй судлаачид оролцогчид та бүхний судалгаа шинжилгээний ажилд өндөр амжилт хүсэж, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.