Санхүүчдийн өдөр-ийг угтсан салбарын оюутны мэргэжил, урлаг, спортын тэргүүний хамт олон шалгаруулах уралдаант тэмцээний урлагийн төрөл 2017.12.02-ний өдөр зохион байгуулагдав.

Дуу

Хөгжим

Бүжиг

Жүжигчилсэн тоглолт

Шүүгчид, шагнал гардуулалт