Санхүүгийн тэнхим

image-text

Бидний тухай

Тус тэнхим нь 1958 онд Эдийн Засгийн Факультетийн бүрэлдэхүүнд “Бүртгэл санхүүгийн тэнхим“ нэртэй байгуулагдсан. 1963-1964 оны хичээлийн жилээс Санхүүгийн тэнхим бие даан зохион байгуулагдаж сургалт, судалгааны ажил явуулж ирсэн.


Одоо манай тэнхимд үндсэн багш 21,  зөвлөх профессор 2, хичээлийн туслах ажилтан 2 ажиллаж байна. Эдгээрийн дотор шинжлэх ухааны доктор-1, доктор-9, бусад нь бизнесийн удирдлагын магистр цолтой багш нар байна.

2017-2018 оны хичээлийн жилийн байдлаар тус тэнхимд суралцагчдын мэдээлэл

600+
Бакалаврын оюутны тоо
286+
Магистрантурт
15+
Докторантурт

Багш нар

Б.Энх-Амгалан

Тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
Доктор

Д.Сувдаа

Профессор
Доктор

П.Оюунбилэг

Профессор
Доктор

Г.Бурмаа

Зөвлөх профессор
Доктор

Р.Энхбат

Зөвлөх профессор
ШУ-ны доктор

Ө.Гэрэлт-Од

Дэд профессор
Доктор Боловсрол: МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийг “Монгол улсын банкны салбарын тогтвортой байдлыг индексийн аргаар шинжлэх нь” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.

Ч.Анхбаяр

Дэд профессор
Доктор

Д.Баярмаа

Ахлах багш
Доктор

Д.Одбилэг

Ахлах багш
Магистр

Д.Энхтүвшин

Ахлах багш
Магистр

Н.Батжаргал

Ахлах багш
Магистр

Н.Баянтөр

Ахлах багш
Магистр

Ц.Саруултуяа

Ахлах багш
Доктор

Ч.Алтаннар

Ахлах багш
Доктор

Б.Болормаа

Багш
Магистр

Б.Оюундарь

Багш
Магистр

Г.Гүнбилэг

Багш
Магистр

Д.Дэлгэрцэцэг

Багш
Магистр

Ё.Чимэдцогзол

Багш
Магистр

М.Амарбаясгалан

Багш
Магистр

П.Дагвадорж

Багш
Магистр

Э.Жавхлан

Багш
Магистр

Б.Ундрал

Тэнхимийн туслах ажилтан

Санхүүгийн тэнхимийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөрүүд

Бакалаврын сургалт

D041201 САНХҮҮ /Төрийн санхүү/

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон төрийн санхүүгийн онол, үзэл баримтлал, зарчим, арга зүйг судалж эзэмшсэнээр түүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэх, макро түвшний санхүүгийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, практикт хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

D041201 САНХҮҮ
/Санхүүгийн менежмент/

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон санхүүгийн менежментийн онол, арга зүйг судалж эзэмшсэнээр түүнийг практикт хэрэгжүүлэх, компанийн түвшинд санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

D041202 ДААТГАЛ

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон даатгалын салбарын онол, арга зүйг судалж, эзэмшсэний үндсэн дээр банк, санхүү, бизнесийн байгууллагуудын эрсдэлийг үнэлэх, удирдах, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

D041203 БАНК

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон банкны салбарын онол, арга зүйг судалж эзэмшсэнээр банкны системийн байгууллагуудын түвшинд санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Магистрын сургалт

Е04120101 САНХҮҮ /Судалгааны, Мэргэжлийн/

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон банкны салбарын онол, арга зүйг судалж эзэмшсэнээр банкны системийн байгууллагуудын түвшинд санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Докторын сургалт

Санхүүгийн шинжлэх ухааны суурь болон банкны салбарын онол, арга зүйг судалж эзэмшсэнээр банкны системийн байгууллагуудын түвшинд санхүүгийн удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Back to top