Byambaa 2018-04-05

Санхүүгийн тэнхимийн ОЭШХ-д оролцох илтгэлийн нэрс

Илтгэлийн сэдэв Оюутны нэр
1. Зээлжих зэрэглэл ба түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл Ж.Эрдэнэчулуун
2. Мөнгөний нийлүүлэлтийн шокын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх нь С.Цагаан
3. Хорогдуулсан мөнгөн урсгалын загварыг ашиглан компанийн үнэлгээг тооцох Ц.Бадамхатан, О.Намхай, О.Цэвээнравдан
4. Валютын ханшин дахь өдрийн нөлөө Б.Дулам, Б.Дүүрэнбаяр, Л.Насанжаргал
5. Татварын оновчтой хэмжээ ба эдийн засгийн өсөлт Г.Төрбат

Б.Мягмарсүрэн

6. Даатгалын салбарт хэн нь давамгай тоглогч вэ? Ж.Эрдэнэ, Б.Сонинбаяр

 

Жич: Оюутны Эрдэм Шинжилгээний Хурал 2018.04.06-ны өдөр 13.00-17.30 цагт БС-ийн 4-р байрны 112 тоот өрөөнд зохион байгуулагдана.

Дээрх оролцох оюутнууд 2018.04.06-ны 12.00 цагт bilgeebts@yahoo.com хаягаар илтгэлийн РРT-файлыг явуулна уу.

Back to top