Хаврын уламжлалт Оюутны Эрдэм Шинжилгээний Хурал 2018.04.06-ны өдөр 13.00-17.30 цагт БС-ийн 4-р байрны 314 тоот өрөөнд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Хуралд оюутнуудын 7 илтгэлийг хэлэлцлээ. Шалгаруулах комиссын гишүүд (Ахлах багш П.Баянсан, багш Д.Одбилэг, Н.Баянтөр, Т.Мөнхзаяа, Г.Гүнбилэг) илтгэлүүдийг БС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын дүгнэх хуудсын /маягтын/ дагуу дүгнэж нийт авсан онооны дарааллаар I, II, III байр эзлүүлсэн ба шалгарсан дараах илтгэлүүдийг БС-ийн ОЭШХ-д оролцуулахаар болов.

 

Эзэлсэн байр Илтгэлийн сэдэв Оюутны нэр Удирдагч багш
I Зээлжих зэрэглэл ба түүний эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл Ж.Эрдэнэчулуун П.Баянсан
II Хорогдуулсан мөнгөн урсгалын загварыг ашиглан компанийн үнэлгээг тооцох Ц.Бадамхатан, О.Намхай, О.Цэвээнравдан Д.Одбилэг
III Даатгалын салбарт хэн нь давамгай тоглогч вэ? Ж.Эрдэнэ, Б.Сонинбаяр Ч.Анхбаяр