БС-ийн Санхүүгийн тэнхмийн 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд профессор Р.Энхбат багшийн “Оновчлол ба Орчлон ертөнц” танин мэдэхүйн лекцэнд багш оюутнууд өргөнөөр оролцож, сонирхолтой болж өнгөрлөө. Орчлон ертөнцийн хуулиуд хэрхэн оновчлолын зарчимд захирагдаж түүнээс Ньютон, Эйнштейн, Хокингийн онолууд хэрхэн гарч ирдгийг энгийнээр илэрхийлсэн нь оролцогчдод ойлгомжтой байв. Түүнчлэн орчлон ертөнцийн тэлэлт, хар нүхний үүсэл, Хокиний Онцгой үзэгдлийн үр дүнгүүд, ертөнцийн цаг хугацааны эхлэл ба төгсгөл, Эйнштейний харьцангуйн онолын хэрэглээнүүд, сүүлийн үед хөгжиж буй Утасны онол, М-онол, Квант механикийн тодорхой бус зарчмууд зэрэг орчин үеийн онолын физик, квант механикийн онц сонирхолтой сэдвүүдээр илтгэгч ярив.