МУИС-н Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхим, ОХУ, Плехановын улсын их сургуулийн УБ дахь салбар сургуультай хамтран санхүүгийн секторын тулгамдсан асуудлаар 12 дахь удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2017.12.01-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа.