Бизнесийн сургууль ба ITZONE ХХК-ний Хамтран ажиллах санамж бичиг-ийн хүрээнд Менежментийн тэнхмээс санаачилсан “МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, оюутнуудыг чадавхжуулах” төсөл хэрэгжиж байна.

Энэхүү төслийн хүрээнд TABLEAU програмын үндсэн болон ахисан түвшний 4 өдрийн сургалт, TABLEAU програмын дата бэлтгэх 2 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтыг ITZONE ХХК-ны TABLEAU програмын сургагч багш нар явуулна. Уг сургалтанд 24 багш, ажилтан хамрагдах тул суух сонирхолтой багш нар Менежментийн тэнхмийн туслах ажилтан М.Намуунаад бүртгүүлнэ үү.