Сургалтын төлөвлөгөө шилжүүлэн суралцуулах хүсэлт ирүүлж, төлөвлөгөө шилжин суралцах болсон магистрантууд 1 сарын 25 өдрийн 14:00 цагт хичээлийн IV Байрны 221 тоотод цуглана уу.