Зочин профессорын лекц, семинарт урьж байна

Бизнесийн сургуулийн Маркетинг Худалдааны тэнхимийн 60 жилийн ойн хүрээнд зочин профессорын лекц, семинарыг зохион байгуулж байна. Багш ажиллагсадаа урьж байна.…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй