МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүүгийн тэнхимийн Бакалаврын оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

СЭДЭВ: ОРЧИН ҮЕИЙН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМИЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ   Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго Оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй