Бизнесийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн оюутнуудын дундах спортын арга хэмжээ амжилттай явагдаж өндөрлөлөө.

2018-2019 оны хичээлийн жилийн Бизнесийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн оюутнуудын дундах спортын арга хэмжээ 2018 оны 11 сарын 3,…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй