Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго: Оюутнуудыг судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэн онол практикийн мэдлэгийг нь гүнзгийрүүлэх, туршлага…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй