Агуулгын бэлэн байдал. Цахим сургалтын агуулгын файлуудаа 12 сарын 9 гэхэд бүх багш нар бэлдсэн байх хэрэгтэй. Учир нь бид дараагийн сургалтаа EdX систем руу оруулахад чиглүүлнэ.
Бэлтгэхдээ темплете буюу загваруудын дагуу оруулж бүх файлаа бэлтгээд дараа нь PDF болгосон байх шаардлагатай (дэлгэц дээр харуулах бол зөвхөн PDF формат, харин татаж авахаар байршуулах бол бусад формат байж болно.)
Сургалт. 2018 оны 12 сарын 10 өдөр 16 цагаас 305 тоот өрөөнд  EdX систем рүү оруулах сургалт явагдана. Хичээлийг Болдбаатар заана. Энэхүү
сургалтанд хичээлийн хамтлаг бүрээс болж өгвөл 1 багш оролцож бусад багш нартай сурснаа мэдээлэх хэрэгтэй байна.
Систем рүү оруулах. 12 сарын 11-15 хооронд багш нарын бүх файлыг Болдбаатар болон БМС-ийн багш нар-ажлын хэсэг хамтарч EdX систем руу оруулахаар төлөвлөсөн. Иймд
багш нар хамтран ажиллах цагаа тохирч, энэ үеэр ажлаа зохицуулна уу.