2014-2015 оны хичээлийн жилийн хавар төгсөх оюутнууд СиСи системээр төгсөх хүсэлтээ гаргана уу. (СиСи-дээ нэвтрэн ‘ТӨГСӨХ’ дээр дармагц хүсэлт илгээгдэнэ)

Хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд төгсөх боломжгүйг анхаараарай.

СНА, МТА