Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу 2016-2017 оны хичээлийн жилээс Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс болон Бүгд Найрамдах Куба Улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр дор дурдсан мэргэжлийн чиглэлээр суралцуулна.
Үүнд:

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад 12 иргэнийг бакалавр, магистрын сургалтад мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүй суралцуулна.
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсад 8 иргэнийг бакалаврын сургалтад мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүй суралцуулна.
Бүгд Найрамдах Куба Улсад 1 иргэнийг бакалаврын сургалтад шүд, эрүү нүүрний мэс заслаас бусад анагаах ухааны чиглэлээр суралцуулна.

Тавигдах шаардлага

Бакалаврт:

Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1, 2 дугаар ангид тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэй мэргэжлийн чиглэлээр 3.0-аас дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа 21 хүртэлх насны Монгол Улсын иргэн байна.
Магистр, докторт:

Магистр, докторт суралцахыг хүсэгчид нь бакалавр, магистрын зэрэгтэй, 3,0-аас доошгүй голч дүнтэй, мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай 40 хүртэлх насны Монгол Улсын иргэн байна.
Бүрдүүлэх баримт бичиг

Бакалавр:

Цахим өргөдөл (www.esis.edu.mn/grant холбоосоор хандаж цахим өргөдөл бөглөн, дараах баримт бичгийг өргөдөлд татаж оруулна);
Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
Суралцаж буй сургуулийн сүүлийн улирлын дүнгийн тодорхойлолтын хуулбар;
Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, дүнгийн хавсралтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
Англи хэлний мэдлэгийг харуулах аливаа гэрчилгээ, сертификат байгаа бол хуулбарыг хавсаргах / байхгүй бол хавсаргахгүй байж болно;

Магистр:

Цахим өргөдөл (www.esis.edu.mn/grant холбоосоор хандаж цахим өргөдөл бөглөн, дараах баримт бичгийг өргөдөлд татаж оруулна);
Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
Хамгийн сүүлд ажиллаж буй эсвэл ажиллаж байсан байгууллагын ажил, зан байдлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;
Дээд боловсролын зэргийн дипломууд, тэдгээрийн дүнгийн жагсаалтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (магистрт өргөдөл гаргах бол бакалаврын, докторт өргөдөл гаргах бол бакалавр, магистрын диплом, тэдгээрийн дүнгийн жагсаалт);
Судалгааны ажлын тухай товч реферат (2000-аас илүүгүй үгэнд багтаан судалгаа хийж буй чиглэл, ашигласан арга зүй, хүрсэн гол үр дүн, дүгнэлтээ илэрхийлсэн байх, Монгол хэл дээр бичих);
Англи хэлний мэдлэгийг харуулах аливаа гэрчилгээ, сертификат байгаа бол хуулбарыг хавсаргах / байхгүй бол хавсаргахгүй байж болно;

Бүртгэл

2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18.00 цаг (Улаанбаатарын цагаар) хүртэл www.esis.edu.mn/grant холбоосоор хандаж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ “Системд нэвтрэх эрх нээх”, “Өргөдөл бөглөж илгээх” гарын авлагатай танилцсаны дараа хэрэглэгчийн эрх үүсгэн тэтгэлгийн системд нэвтэрч, өөрийн өргөдөл гаргах тэтгэлгийн өргөдлийг сонгон, цахим өргөдлийг бөглөж илгээнэ.

Бүртгэлийн хураамж 10 000 ₮;

Бүртгэлийн хураамжийг Төрийн сан дахь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дансанд бэлнээр болон бэлэн бусаар тушаана. Хураамж төлсөн баримтын гүйлгээний утга хэсэгт бүртгүүлэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, ямар тэтгэлэгт бүртгүүлэх тухай (Жишээлбэл: Лаос, бакалавр гэх мэт) мэдээллийг заавал оруулах шаардлагатай.

Дансны нэр: БШУЯам н.с.
Дансны дугаар 900015431

Та цахим өргөдлийг бөглөж илгээсэн эсэхээс үл хамааран бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй тул сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагыг сайтар судалсны дараа төлбөрийг дансанд тушаана уу.

Өргөдөлд дээр дурдсан баримт бичиг тус бүрийг “Баримт бичигт тавигдах шаардлага”–ын III бүлэгт заасан хэмжээ, шаардлагын дагуу бэлтгэж хавсаргана.
Өргөдлийг бүрэн бөглөж, илгээх товчийг дарснаар таны өргөдөл “Илгээгдсэн” төлөвт шилжинэ. Энэ нь таны өргөдөл амжилттай илгээгдэж, бүртгэгдсэнийг батална.

Өргөдөл бөглөхөд дараах гарын авлагатай зайлшгүй танилцах шаардлагатай.

“Системд нэвтрэх эрх нээх” гарын авлагыг эндээс (24 KB) татаж танилцана уу.
Цахим өргөдөл бөглөж, илгээх гарын авлагыг эндээс (24 KB) татаж танилцана уу.
Цахим өргөдөлд татаж оруулах “Баримт бичигт тавигдах шаардлага”-г эндээс (24 KB) татаж III бүлэгтэй танилцана уу.
Мөн та эдгээр гарын авлагуудтай цахим бүртгэлийн системийн (www.esis.edu.mn/grant) нүүр хуудас дахь “ГАРЫН АВЛАГА” цэснээс танилцах боломжтой.
Сонгон шалгаруулалт

Бакалавр:

Бакалаврын сонгон шалгаруулалтыг бичгийн шалгалт болон ярилцлага гэсэн үе шаттай зохион байгуулна. Бакалаврын сургалтад бүртгүүлэгч мэргэжлийн хичээл, оюуны чадварын сорилгын нэгдсэн тест болон англи хэлний шалгалтыг тестийн хэлбэрээр өгнө. Бичгийн шалгалт тус бүрт 60-аас дээш оноо авч, хураангуй жагсаалтад орсон шалгуулагч ярилцлагад орно.

Улс

Мэргэжлийн чиглэл

Шалгалт

1.

Вьетнам

Мэргэжлийн чиглэлээс шалтгаална / бүртгэлийн дараа мэдээлнэ

1. Мэргэжлийн хичээл + оюуны чадварын сорилго
2. Англи хэл

2.

Лаос

Мэргэжлийн чиглэлээс шалтгаална / бүртгэлийн дараа мэдээлнэ

1. Мэргэжлийн хичээл + оюуны чадварын сорилго
2. Англи хэл

3.

Куба

Анагаах ухаан

1. Хими + оюуны чадварын сорилго
2. Англи хэл

Бичгийн шалгалтын огноо, байршлыг 2016 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн ажлын цагт багтаан бүртгэлийн системээр болон бүргүүлэгчийн цахим шуудангаар хүргүүлнэ.
Бичгийн шалгалтын дүн, ярилцлагад орох шалгуулагчийн цагийн хуваарийг шалгалтын дараа бүртгэлийн системээр болон шалгуулагчийн цахим шуудангаар хүргүүлнэ.

Магистр, доктор

Магистр, докторт суралцахаар шалгуулагчдын сонгон шалгаруулалтыг баримт бичигт үнэлгээ өгөх, ярилцлага хийх хэлбэрээр зохион байгуулна. Баримт бичгийн үнэлгээний дүн, ярилцлагад орох иргэдийн ярилцлагын цагийн хуваарийг 2016 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн ажлын цагт багтаан цахим бүртгэлийн системээр болон бүртгүүлэгчийн цахим шуудангаар хүргүүлнэ.

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийг тухайн орны Засгийн газрын тэтгэлгээр суралцуулахаар нэр дэвшүүлнэ. Тухайн нэр дэвшигчийг суралцуулах тухай эцсийн шийдвэрийг хүлээн авагч тал гаргана. Засгийн газрын тэтгэлэгт сургалтын төлбөр ба амьжиргааны тэтгэлэг багтана. Бусад зардал (замын зардал, эрүүл мэндийн даатгал гэх мэт)-ыг суралцагч өөрөө хариуцна.

Тэтгэлэгтэй холбоотой мэдээллийг ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар 1800-1209, 51-266428, 96988899 утсаар лавлана уу.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ