Захиргааны зөвлөл

МУИС-ийн дүрмийн 4.3.7-д заасны дагуу МУИС-ийн захирал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргах, захиргааны шуурхай удирдлагыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй захиргааны зөвлөл захирлын дэргэд ажиллана. Захиргааны зөвлөлд асуудал эрхэлсэн дэд захирал, газрын дарга, бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн захирал орно.
ОВОГ НЭР ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ АЛБАН ТУШААЛ
1 Ч.Энхбаяр Доктор, профессор Бизнесийн сургуулийн захирал
2 Н.Батдэлгэр Доктор, дэд профессор Бизнесийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
3 Ө.Гэрэлт-Од Доктор, дэд профессор Бизнес консалтинг төвийн захирал
4 Б.Даваасүрэн Доктор, профессор Маркетинг, Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч
5 Л.Оюунцэцэг Доктор, дэд профессор НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч
6 Б.Энх-Амгалан Доктор, дэд профессор Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч
7 Д.Энх-Отгон Доктор, дэд профессор Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
Back to top