Бизнесийн сургуулийн Маркетинг Худалдааны тэнхимийн 60 жилийн ойн хүрээнд зочин профессорын лекц, семинарыг зохион байгуулж байна. Багш ажиллагсадаа урьж байна. Өргөнөөр оролцоно уу